Αυξάνονται κατά 25%-50%, αναδρομικά από την 1η-1-2017, τα ποσά της ωριαίας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται για εργασία σε νυχτερινές ώρες ή στη διάρκεια Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε υπηρεσίες που λειτουργούν είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από εγκύκλιο που απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 102 του ν.4461/2017, τα ποσά της ωριαίας αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία και για εργασία κατά τη διάρκεια Κυριακών ή εξαιρεσίμων ημερών διαμορφώνονται ως εξής:

α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών, η ωριαία αποζημίωση ανέρχεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου,

β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, η ωριαία αποζημίωση ανέρχεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1-1-2017.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Χουλιαράκη, ο πίνακας στον οποίο απεικονίζεται η ωριαία αποζημίωση κατά τη νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών και νυκτερινής και ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας τροποποιείται ως εξής:

yperorie5.jpg
dikaiologitika.gr