Στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Νομαρχιακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συζητήθηκε σχέδιο «Συστατικής του Πράξης» που περιλαμβάνει πολλά άρθρα για διάφορα ζητήματα.

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο ήταν το ότι προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ιδιωτικοποίησης της Διαχείρισης μέσω σύναψης συμβάσεων Σύμπραξης Παραχώρησης (ΣΔΙΤ) που προωθεί η κυβέρνηση και μάλιστα με εξασφάλιση της πληρωμής του Δήμου προς τις εταιρείες στις οποίες μπορούν να εκχωρούνται απευθείας τα έσοδα του Συνδέσμου.

Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας πρότειναν αυτό που στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει πρόσφατα ψηφιστεί, δηλαδή τα έργα να γίνονται με χρηματοδότηση από τον κρατικούς πόρους, προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ, και αυτό για να μην επιβαρύνονται οι δημότες με τα τεράστια ποσά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα πρέπει να καταβάλλουν αν τα έργα γίνουν με Συμπράξεις.

Όλοι οι υπόλοιποι παρόντες Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν θετικά στις Συμπράξεις (ΣΔΙΤ) συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου κ. Αλεξόπουλου. 

Σημειώνεται πως ο κ. Αλεξόπουλος στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε ψηφίσει τα εντελώς αντίθετα.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις το κρίσιμο ζήτημα  θα έρθει προς συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.