Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή στις 05/03/2020 εγκρίθηκε πίστωση ποσού 200.000 ευρώ με Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε υποδομές του Δήμου Θέρμου».

Η δημοτική αρχή Θέρμου εκφράζει τις ευχαριστίες της για την έγκριση της πίστωσης και διεκδικεί την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών από θεομηνίες, αλλά και την κατασκευή των οδικών αξόνων που θα βγάλουν το Θέρμο από την συγκοινωνιακή απομόνωση.