Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου αναδείχτηκε μετά από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του, ο Νίκος Καραγέωργος, για την επόμενη τριετία.