Ορίζει με ρητή εντολή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Ζορμπά Κωνσταντίνο, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ναυπακτίας με θητεία από 2-9-2019 έως 30-9-2020 και αναθέτει σε αυτόν χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό των αρμοδιοτήτων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.