Δήμος Πατρέων: Σύσκεψη για την ανακύκλωση του έντυπου χαρτιού (Βίντεο)

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Νίκος Ασπράγκαθος, ενημέρωσε σήμερα εκπροσώπους των δημοσίων υπηρεσιών και των τραπεζών της Πάτρας, για την συγκέντρωση έντυπου χαρτιού προς ανακύκλωση, κατά την διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αγορά Αργύρη.

Στην εισήγησή του ο κ. Ασπράγκαθος, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

«Η βασική κατεύθυνση του Δήμου για την διαχείριση των απορριμμάτων και ειδικά για την ανακύκλωση είναι η διαλογή στην πηγή. Με την υλοποίηση του σχεδίου αυτού μπορεί να μειωθεί δραστικά ο όγκος των απορριμμάτων που αποτίθεται στον ΧΥΤΑ και να προστατεύεται το περιβάλλον με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον δημότη. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών.

Στην Ελλάδα πρακτικά γίνεται ανακύκλωση μόνο συσκευασιών στους μπλε κάδους, με ευθύνη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης σε συνεργασία με τους Δήμους. Τα ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών είναι πολύ μικρά σε όλη την Ελλάδα και είναι ανάγκη αυτό το σύστημα ανακύκλωσης απορριμμάτων να αλλάξει.

Εμείς διεκδικούμε κρατική χρηματοδότηση για την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, για να αυξήσουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης με βάση το σχεδιασμό μας.

Θα ήθελα να τονίσω ότι τώρα συνεχίζουμε την συλλογή συσκευασιών στους μπλε κάδους και καλούμε όλους τους δημότες, τους καταστηματάρχες, τους επαγγελματίες να ρίχνουν αποκλειστικά συσκευασίες γιατί το υπόλειμμα είναι πολύ μεγάλο.

Από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, το έντυπο χαρτί και το χαρτόνι κατέχουν την πρώτη θέση στα ανακτώμενα υλικά με πολύ μεγάλη διαφορά από τα άλλα. Η ομάδα ανακύκλωσης έχει προετοιμάσει τις διαδικασίες για την ανακύκλωση έντυπο χαρτιού και αρχίζουμε την σταδιακή εφαρμογή του.

Τοποθετήσαμε περί τους 90 κίτρινους κάδους γι έντυπο χαρτί κοντά σε δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες και σας καλέσαμε σήμερα για να σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες και στηριζόμαστε στην συνεχή συνεργασία για την επιτυχία του σχεδίου μας. Η θέση των κίτρινων κάδων σε χάρτη και με τις αντίστοιχες διευθύνσεις έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Πέραν των υπηρεσιών και τραπεζών καλούμε όλους τους δημότες να ρίχνουν μόνο έντυπο χαρτί στους κάδους με κίτρινο καπάκι.

Έχουμε ετοιμάσει υλικό ενημέρωσης που θα το παραλάβετε στο τέλος της ενημερωτικής εκδήλωσης. Όπως θα δείτε στο φυλλάδιο και στην αφίσα παρουσιάζονται τα είδη του χαρτιού που συλλέγουμε στους κίτρινους κάδους.

Είναι ανάγκη να υπάρχει συνεργασία με τους εκπροσώπους των δημόσιων υπηρεσιών όσον αφορά στην κατάσταση των αντίστοιχων κάδων, τον βαθμό πλήρωσής τους, γιατί αυτό θα βοηθήσει στην βέλτιστη αποκομιδή».