Κατατάξεις αποφοίτων και καταρτιζόμενων δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. καθώς και άλλων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συναφείς ειδικότητες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, δίνεται η δυνατότητα κατάταξης σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή κατάταξης σε εξάμηνο πέραν του Α’, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας.

Ως εκ τούτου η παραπάνω δυνατότητα αφορά:

  • Απόφοιτους δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ που ολοκλήρωσαν την ειδικότητα και θέλουν να καταταγούν σε νέα συναφή ειδικότητα.
  • Καταρτιζόμενους δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ που δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτηση της ειδικότητας και θέλουν να καταταγούν σε νέα συναφή ειδικότητα.
  • Καταρτιζόμενους δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν σε αντίστοιχη νέα ειδικότητα.
  • Πτυχιούχους εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. που επιθυμούν να καταταγούν στο Γ’ εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στο ΙΕΚ που επιθυμούν, από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, Τέρμα Σπ. Τρικούπη (σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου), email [email protected] και στα τηλέφωνα 26310 50100, 50101.

 

Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου

Ιωάννης Γ. Χατζής

Δρ Βιοπληροφορικής