Τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2019, ύψους 200 ευρώ, γνωστοποιεί μέσω εγκυκλίου του, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Πρόκειται για:

-Υπεύθυνη δήλωση

-Ιατρική γνωμάτευση

-Απόφαση της Επιτροπής ΚΕΠΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ