Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, με ικανοποίηση ενημερώνει τα μέλη της, ότι, για δεύτερη συνεχή χρονιά και σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ 1/2017 απόφαση του Δ.Σ όσοι συνάδελφοι εγγεγραμμένα μέλη μας, αποκτήσουν τέκνο εντός του έτους 2017, η Ένωση μας θα τους χορηγήσει εφάπαξ επίδομα οικονομικής ενίσχυσης, το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το επίδομα αυτό θα χορηγείται με την προσκόμιση στην ένωση μας της Ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Το ποσό θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση του πρώτου Δ.Σ της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας κάθε έτος.

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

  1. Π.Ο.ΑΣ.Υ
  2. ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε
  3. Δ .Α.ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/Γ.Ε.Λ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

 

Ο Γενικός  Γραμματέας

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος