Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Αιτ/νιας  Ο ΘΑΛΗΣ  , καλεί όλα τα μέλη στη 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου  για το έτος 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 

  1. Οικονομικός Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ
  2. Απαλλαγή του Δ.Σ
  3. Διάφορα θέματα-Προτάσεις του Δ.Σ