Αρχίζουν εκ νέου από σήμερα οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών, στο πλαίσιο της β’ αξιολόγησης.

Το σημερινό πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

*10:30. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.

*12:00. Ενέργεια

*19:00. Επισκόπηση

*20:30. Δημοσιονομικά

real.gr