Το Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας ενημερώνει τους πολίτες για τη νέα υπηρεσία του ΕΣΥ, όπου ο πολίτης έχει ο ίδιος το δικαίωμα να επιλέξει το γιατρό της προτίμησής του και αναφέρεται στους τρόπους εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Κ.Υ. Αμφιλοχίας.

Πρόκειται για Νέα και Δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ και αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή και το μέλλον στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας! Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Σύστημα Υγείας και λειτουργεί σαν Σύμβουλος και πλοηγός του σε αυτό.

Ο πολίτης έχει ο ίδιος το δικαίωμα να επιλέξει το γιατρό της προτίμησής του- αφορά κυρίως Γενικούς Γιατρούς και Παιδίατρο για τα παιδιά.

Ο Οικογενειακός Γιατρός Θα είναι Σύμβουλος Υγείας, θα παρακολουθεί τον Ατομικό Φάκελο Υγείας του ασθενούς και θα παρέχει Πρόληψη και θεραπεία στους εγγεγραμμένους πολίτες, όπως επίσης θα παραπέμπει – αν χρειάζεται – σε άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Για τα παραπάνω και όσο αφορά στις προγραμματισμένες επισκέψεις, ο πολίτης θα εξετάζεται μόνο από τον προσωπικό του Οικογενειακό Γιατρό. Η εγγραφή του πληθυσμού είναι υποχρεωτική, σε Γιατρούς εντός του Δήμου κατοικίας του. Κάθε Γιατρός θα έχει συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς- έως 2.250 άτομα, εντός του Δήμου όπου υπηρετεί.

Η εγγραφή του πληθυσμού μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

1. Με υποβολή Αίτησης αυτοπροσώπως με τον ΑΜΚΑ και ταυτότητα, στην Γραμματεία του Κ.Υ. Αμφιλοχίας, εντός του πρωϊνού ωραρίου, Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2642360025 (εντός πρωϊνού ωραρίου, πλην Σαβ/κου)
2. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ( rdv.ehealthnet.gr) με τους κωδικούς TAXISNET και τον ΑΜΚΑ.
3. Απ’ ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό, Γενικό Γιατρό ή Παιδίατρο, στο Κ.Υ. Αμφιλοχίας και απευθειας στους Γενικούς Γιατρούς στα Περιφερειακά Ιατρεία στις κατά τόπους Κοινότητες.

e-maistros.gr