Προοδευτική Συμμαχία (ProgressiveCaucus) στο Ευρωκοινοβούλιο για την ‘’Πράσινη Συμφωνία – GreenNewDeal’’ της Κομισιόν: «Χωρίς μια ριζική αλλαγή του κυρίαρχου οικονομικού δόγματος ανάπτυξης δεν μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη. Οι στόχοι για το κλίμα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές».

«Στηρίζουμε τη δημιουργία ενός ‘’Ευρωπαϊκού Ταμείου Μετασχηματισμού’’ προς μια δίκαιη μετάβαση και την αντικατάσταση του ‘’Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης’’ από ένα ‘’Πράσινο Σύμφωνο Βιωσιμότητας’’».

Κοινή ανακοίνωση 20 Ευρωβουλευτών από 3 Πολιτικές Ομάδες (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Πράσινοι και Σοσιαλιστές).

Σε κοινή ανακοίνωση, με αφορμή την επίσημη παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Κομισιόν της «Πράσινης Συμφωνίας» (GreenNewDeal), η οποία προορίζεται να αποτελέσει τη νέα στρατηγική ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, προχώρησαν 20 ευρωβουλευτές από τρεις Πολιτικές Ομάδες – Ευρωομάδα της Αριστεράς, Σοσιαλιστές, Πράσινοι- που έχουν δραστηριοποιηθεί για την ανασύσταση και διεύρυνση της «Προοδευτικής Συμμαχίας» (ProgressiveCaucus) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε αυτή, οι ευρωβουλευτές καλωσορίζουν τα στοιχεία ευαισθητοποίησης που επιδεικνύει στις προτάσεις της η Κομισιόν, την καλούν, όμως, να αναλάβει περαιτέρω δράση, παίρνοντας επιπλέον πρωτοβουλίες και μέτρα με σκοπό «να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολική και πειστική απάντηση στις προκλήσεις και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας και τα οποία χρήζουν άμεσης δράσης και κινητοποίησης».

Συγκεκριμένα, ζητούν, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ένα ‘’Πράσινο Σύμφωνο Βιωσιμότητας’’, το οποίο θα παρέχει το δικαίωμα αξιοπρεπούς και ενεργειακά αποδοτικής στέγασης, αλλά και την διαμόρφωση ενός φιλόδοξου δημόσιου επενδυτικού σχεδίου ευρείας κλίμακας, το οποίο θα συνδέεται με τα οικολογικά και κοινωνικά ζητήματα και θα σέβεται πλήρως τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι για το κλίμα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές επισημαίνουν οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές, υπογραμμίζοντας πως οι εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές και συμφωνίες θα πρέπει, επίσης, να συμμορφώνονται με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της «Προοδευτικής Συμμαχίας» (ProgressiveCaucus):

Εμείς, οι ευρωβουλευτές που συμμετέχουμε στην «Προοδευτική Συμμαχία» (ProgressiveCaucus) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλωσορίζουμε την ευαισθητοποίηση που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της για μία Νέα Πράσινη Συμφωνία -‘’GreenNewDeal”. Ωστόσο, θα θέλαμε να καλέσουμε την Κομισιόν για περαιτέρω δράση και να πάρει επιπλέον πρωτοβουλίες και μέτρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολική και πειστική απάντηση στις προκλήσεις και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας και τα οποία χρήζουν άμεσης δράσης και κινητοποίησης.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε να υπάρξει μια ριζική αλλαγή στο εφαρμοζόμενο μοντέλο πολιτικής, το οποίο θα αμφισβητήσει το κυρίαρχο, μέχρι σήμερα, δόγμα ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, περιμένουμε να δημιουργηθεί ένα φιλόδοξο δημόσιο επενδυτικό σχέδιο ευρείας κλίμακας, το οποίο θα συνδέεται με τα οικολογικά και κοινωνικά ζητήματα και θα σέβεται πλήρως τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

– Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, καθώς και η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κλίμα. Επομένως, η πρόταση για μια Νέα Πράσινη Συμφωνία -‘’GreenNewDeal”, στη βάση της οποίας δεν επαναπροσδιορίζονται ή αμφισβητούνται αυτές οι πολιτικές, εξακολουθεί να είναι ασυνεπής. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ζητάμε οι στόχοι για το κλίμα να ενσωματωθούν σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Επίσης, οι εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές και συμφωνίες πρέπει να εγγυώνται ότι όλα τα φιλόδοξα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα γίνονται σεβαστά και τηρούνται.

– Η αλλαγή στον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε είναι δεδομένο πως θα αλλάξει και τον κόσμο της εργασίας. Επομένως, πρέπει να φορολογήσουμε τις εταιρίες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετασχηματισμού, το οποίο θα εκπαιδεύει τους εργαζομένους και τους ανέργους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας προς μια δίκαιη μετάβαση και οικολογική μεταστροφή.

– Χωρίς αλλαγή των ισχυόντων κανόνων δεν μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη. Προς αυτή την κατεύθυνση, ζητάμε να δημιουργηθεί ένα ‘’Πράσινο Σύμφωνο Βιωσιμότητας’’, το οποίο θα αντικαταστήσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο χρυσός κανόνας αυτού του Συμφώνου θα πρέπει να είναι το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και ενεργειακά αποδοτική στέγαση.

– Χρειαζόμαστε πραγματικά εφαρμόσιμες νομικές εγγυήσεις στην Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης. Για αυτό τον σκοπό, πρέπει να επεκτείνουμε και να προσθέσουμε στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής αυτές που αφορούν τα περιβαλλοντικά εγκλήματα.

Υπογράφουν οι Ευρωβουλευτές της «Προοδευτικής Συμμαχίας» (ProgressiveCaucus) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

PAPADIMOULISDimitrios, Ελλάδα – GUE/NGL, URTASUNErnest, Ισπανία – Greens/FreeAlliance, ARENAMaria, Βέλγιο – S&D, LALUCQAurore, Γαλλία – S&D, METZTilly, Λουξεμβούργο – Greens/FreeAlliance, KOKKALISPetros, Ελλάδα – GUE/NGL, BRICMONTSaskia, Βέλγιο -Greens/FreeAlliance, AUBRYManon, Γαλλία – GUE/NGL, NOICHLMaria, Δανία – S&D, ANDRESENRasmus, Γερμανία – Greens/FreeAlliance, MAURELManuel, Γαλλία – GUE/NGL, KÖSTERDietmar, Γερμανία – S&D, RUIZDEVESADomenec, Ισπανία – S&D, ARVANITISKonstantinos, Ελλάδα – GUE/NGL, VANAMonika, Αυστρία – Greens/EFA, BURKHARDDelara, Γερμανία – S&D, GLUCKSMANNRaphaèl, Γαλλία – S&D, CAREMEDamien, Γαλλία – Greens/FreeAlliance, SCHOLZHelmut, Γερμανία – GUE/NGL, BITEAUBenoît, Γαλλία – Greens/FreeAlliance.