Τον πρόεδρο και τα τρία μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδος, που ανήκουν στην παράταξη του, όρισε ο Νεκτάριος Φαρμάκης με απόφαση του.

Συγκεκριμένα, ορίστηκε πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και μέλη αυτής:

α) ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας, Βασίλειος Γιαννόπουλος και

β) ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης.