Η παρουσία σας το Σάββατο ανέτρεψε κάθε προσδοκία μας. Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Η Δημιουργική Ανατροπή ξεκίνησε!

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ είναι μια νέα Δημοτική κίνηση, που γεννιέται από τα σπλάχνα της κοινωνίας του Δήμου Μεσολογγίου και η οποία έρχεται για να ανατρέψει δημιουργικά τις παθογένειες και το κακό παρελθόν.

Έρχεται να αποκαταστήσει το κύρος του ιστορικού δήμου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου και να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης και προοπτικής για όλους τους δημότες.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ είναι μια καθαρή δύναμη.
Είναι μια ήρεμη δύναμη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.
Και αποσκοπεί στο:
• Να ανατρέψει την παρακμή – Να ενεργοποιήσει τις υγιείς δυνάμεις του τόπου.
• Να ανατρέψει τις παθογένειες – Να δημιουργήσει ένα Δήμο , σύγχρονο και αντάξιο των προσδοκιών μας .
• Να ανατρέψει ό,τι μας χωρίζει. Να εμπνεύσει την συλλογικότητα.
• Να ανατρέψει το κακό παρελθόν. Να δημιουργήσει το μέλλον.
• ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΣΙΓΟΥΡΟ ΑΥΡΙΟ.

Η Δημιουργική Ανατροπή αποτελεί ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.
Είναι μια ειλικρινής πρόταση ανάληψης ευθύνης. Μια Καθαρή πρόταση προσφοράς και δημιουργίας.

Αυτός είναι ο μόνος σκοπός μας και τίποτα άλλο. Τίποτα πέρα απ’ αυτό.
Τίποτα πίσω από αυτό.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ δεν ανήκει σε κανένα. Δε χαρίζεται σε κανένα. Δεν έχει χρώμα. Ανήκει στους δημότες του Δήμου της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Το Δήμο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τον αλλάζουμε όλοι μαζί.
Κάθε μέρα και κάθε στιγμή.
Τώρα και στο μέλλον.
Σε κάθε τόπο του, σε κάθε γειτονία του.

Αυτό είναι το χρέος μας.
Αυτή είναι η ευθύνη μας.