Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος καλωσορίζει συνδυασμό τον Βασίλειο Μαραγκούλα του Κωνσταντίνου από το Ευηνοχώρι, ιδιωτικό υπάλληλο, όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίου Κωνσταντίνο Ρέγκλη του Αλεξάνδρου Γεωκτηνοτρόφο.

maragkoulas
O Βασίλειος Μαραγκούλας
regklis
Ο Κωνσταντίνος Ρέγκλης