Ματαιώνεται και η πομπή για τις Εορτές Εξόδου σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε χθες στο Φ.Ε.Κ. για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 «Ματαίωση παρελάσεων», «...Για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ματαιώνονται οι στρατιωτικές παρελάσεις και οι παρελάσεις της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821, καθώς και οι παρελάσεις στις τοπικές επετείους απελευθέρωσης πόλεων έως και τις 12.4.2020…».

Ο Δήμος βέβαια έχει προετοιμάσει τα πάντα για την διοργάνωση ως όφειλε προκειμένου να τιμηθεί το μεγάλο ιστορικό γεγονός, όμως προφανώς θα συμμορφωθεί στις υποδείξεις και εντολές της Πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

aixmi-news.gr