Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για την παραγωγή Ιουλίου 2016

Με νέες διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2016 οπότε και θα εξοφληθούν 1.825 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 9.276,68€ (77% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).

e-ea.gr