Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας, που προέκυψε από τις εκλογές στις 13 και 15 Μαΐου, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

  • Πρόεδρος:  Ναστούλης Κων/νος
  • Αντ/δρος:  Σαράκης Κων/νος
  • Γεν. Γραμματέας:  Ζήσης Μιχαήλ
  • Ταμίας:  Πλακιάς Σπυρίδων
  • Σύμβουλοι:  Πολονύφης Γεώργιος

Ράπτης Κων/νος

Τσιρογιάννης Γεώργιος