Ο Ενεργειακός Σχεδιασµός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Διαχείριση των Απορριµµάτων, η Ενεργειακή Αναβάθµιση των κτιρίων, αλλά και µία σειρά κρίσιµων ζητηµάτων όπως η γεωθερµία στην Αιτωλοακαρνανία, τέθηκαν στη συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκου Μπαλαµπάνη, στην εκποµπή του Σωκράτη Τσόµπου «ΠΡΟΣΩΠΩΝ… ΕΡΓΑ», στον «ΔΥΤΙΚΑ FM 92,8».

Συνέντευξη στον Σωκράτη Τσόµπο

Στη συνέντευξη δόθηκαν στοιχεία και πληροφορίες για τα προγράµµατα και τις δράσεις της Περιφέρειας για τον Ενεργειακό Σχεδιασµό της Περιφέρειας καθώς και στις Προγραµµατικές Συµβάσεις συνεργασίας που έχουν υπογραφεί µε τα Τεχνικά Επιµελητήρια, τα Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά ιδρύµατα και αφορούν στο ενεργειακό αποτύπωµα των δηµόσιων κτιρίων.
Απαντώντας ο κ. Μπαλαµπάνης για τα θέµατα της Διαχείρισης των Απορριµµάτων, έδωσε έµφαση στις προτεινόµενες δράσεις της Περιφέρειας και τα τοπικά σχέδια των Δήµων, για την ανακύκλωση, την κοµποστοποίηση και τη διαλογή στην πηγή.