Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε: Νέα πληρωμή 2 εκατ. ευρώ

Από τις 24/03/2020 έως τις 26/03/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.031.272,61.

Οι πληρωμές αφορούν τις εθνικές και τοπικές ομάδες leader, το μέτρο των δασώσεων, πληρωμή μεταφορικών νησιών Αιγαίου και νέοι αγρότες.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.