«Ενώνουμε την φωνή μας στην στήριξη του ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Η κυβέρνηση συνεχίζει την κακή πρακτική της εξυπηρέτησης, αντί της ορθής διακυβέρνησης. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ανήκει στα καλά παραδείγματα της χώρας. Ένα δύσκολο έργο ανθρωπιάς, που χρειάζεται την αρωγή μας για να συνεχιστεί και να γίνει ακόμα καλύτερο.

Είναι λάθος η πρόθεση της κυβέρνησης να ξεκινήσει από το μηδέν, χωρίς κανένα σοβαρό σκεπτικό κάνοντας το μέλλον αβέβαιο

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ – Γιώργος Α. Παπανδρέου