Οι εργασίες του 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ), το οποίο διήρκησε από τις 15 έως 18 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Πάτρα, ενώ το συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το 29ο Συνέδριο (ΕΕΕΟ), αποτελεί το μεγαλύτερο Γεωπονικό Συνέδριο της χώρας στον Αγροδιατροφικό τομέα, με έμφαση στα οπωροκηπευτικά, με σημαντική συμβολή και απήχηση στο Γεωπονικό κόσμο. Συμμετείχαν πάνω από 300 σύνεδροι, Πανεπιστημιακοί και Ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και παρουσιάστηκαν 217 επιστημονικές εργασίες.

Οι θεματικές ενότητες του 29ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ αφορούσαν:

Αμπελουργία, Δενδροκομία, Λαχανοκομία, Φαρμακευτικά / Αρωματικά φυτά, Τεχνολογίες Αιχμής στη Γεωργία.

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου TAGs στο 29ο Συνέδριο της ΕΕΕΟ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής δράσης του έργου TAGs – «Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης», στο πλαίσιο του 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, με τίτλο «Τεχνολογίες Αιχμής» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανακοίνωση σχετικά με την τεχνική ακριβείας ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής για καλλιέργειες κηπευτικών στη Δυτική Ελλάδα και υπογραμμίστηκε ο σημαντικός ρόλος των υπηρεσιών τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής, με αναφορά στις τεχνικές Γεωργίας Ακριβείας για την εκτίμηση της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους σε καλλιέργειες βιομηχανικής τομάτας.

Η προοπτική του έργου συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση νέων επιδεικτικών εφαρμογών στις Π.Ε. Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας σε καλλιέργειες αμπέλου και ελιάς, για την ενθάρρυνση υιοθέτησης τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας από ομάδες παραγωγών και επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα.

Οι μη καταστρεπτικές μέθοδοι εκτίμησης των εδαφικών ιδιοτήτων, όπως η Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, αποτελούν σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία για τη μελέτη των παραμέτρων του εδάφους, όπως η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα που σχετίζεται με ένα σύνολο χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους.

Η προώθηση παροχής κινήτρων για την εφαρμογή τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών στον αγροτικό τομέα και τη δημιουργία ενός διασυνοριακού cluster αποτελούμενου από φορείς έρευνας, καινοτομίας και χάραξης πολιτικών, καθώς και από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Απουλία της Ιταλίας, θα αποτελέσει τον επόμενο στόχο στην υλοποίηση του έργου.

Το έργο ΤAGs χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.

kalyvia.gr