Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για το 1ο υποέργο “Σηματοδότηση και βελτίωση υφιστάμενων αναρριχητικών μονοπατιών” (11.755,20€), του έργου “Συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαράσοβας”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.

Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, ενός έργου που ξεκίνησε η δρομολόγησή του από την προηγούμενη θητεία, αλλά ανήκε στην κατηγορία εκείνων πουν παραδόθηκαν στη νυν με αρκετές και σημαντικές ελλείψεις. Μάλιστα, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως σε κάποια στιγμή, βάσει των δεδομένων που υπήρχαν, το έργο θεωρήθηκε σχεδόν χαμένο αφού τα κενά φάνταζε δύσκολο να αναπληρωθούν, λόγω και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, μιας και τέτοια στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά για να ακολουθηθεί η πεπατημένη. Σε πείσμα όλων αυτών  όμως τελικά το έργο προχώρησε ως προς τη διαδικασία δρομολόγησής του, φτάνοντας τελικά στην τελευταία θετική εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ

Home