Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ και με τετράμηνη χρονική διάρκεια εγκρίθηκε σήμερα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός.

Η προγραμματισμένη για τις 22 Μαΐου έκτακτη Γενική Συνέλευση της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11 το πρωί στα γραφεία της «πράσινης» Π.Α.Ε.

Σε αυτήν, όπως αναμενόταν, αποφασίστηκε και εγκρίθηκε να υπάρξει νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ για τις ανάγκες της εταιρίας, με τετράμηνη χρονική διάρκεια.

Η Α.Μ.Κ. μέχρι του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ θα γίνει με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Παράλληλα, θα υπάρξει και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

sport-fm.gr