Πέντε (5) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη σημερινή διαλογή της 1961ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζουν το ποσό των €2.149.183,83 έκαστο.

Επίσης, πενήντα έξι (56) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 2η κατηγορία (5) τα οποία κερδίζουν το ποσό των €4.886,30 έκαστο.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 01/11/2018 είναι €600.000 τουλάχιστον.

Σε πρακτορείο του Μεσολογγίου και πιο συγκεκριμένα στο Νεοχώρι ένας τυχερός-άτυχος έδωσε 3ευρώ συμπληρώνοντας έξι στήλες με δικούς αριθμούς και όχι τυχαίας επιλογής, αλλά το κέρδος του ήταν μόλις 4,900 αντί για 2εκ. ευρώ.

Επιμέλεια: Παρασκευάς Μάζης