Απάντηση του Δήμου Αγρινίου στις αιτιάσεις του κ. Δ. Τραπεζιώτη

Παπαναστασίου-Γ.

 

«Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που καταθέτουν οι δημοτικές παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο θα απαντώνται σ’ αυτό κι όχι μέσω ανακοινώσεων στα Μ.Μ.Ε».

Απάντηση του Δήμου Αγρινίου στις αιτιάσεις του κ. Δ. Τραπεζιώτη.

 

Με αφορμή δελτίο τύπου της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο- Ανατροπή τώρα-Πολίτες σε δράση», από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αγρινίου τονίζεται ότι:

 

«Τα ερωτήματα των δημοτικών παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο τίθενται και οφείλουν να απαντώνται με τα μέσα και στους χρόνους που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του.

Όσοι νοιώθουν την ανάγκη να τα αναπαράγουν δια του Τύπου, το πράττουν, προδήλως, για λόγους εντυπωσιασμού.

Η Δημοτική Αρχή, σεβόμενη τα προβλεπόμενα όργανα και τις διαδικασίες, δεν πρόκειται να συμπράξει σε χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων.

Τονίζει δε, με έμφαση, ότι τις απαντήσεις θα τις δώσει εκεί που οφείλει: στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θυμίζει απλώς σε όσους επιζητούν απαντήσεις δια του λαϊκισμού, ότι ο λαϊκισμός δεν αποτελεί απάντηση.»