Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου κόβει την πίτα της

ÖÙÔÉÁ ÓÔÇÍ ÅÍÙÓÇ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÙÍ ÅÐÉÐËÙÍ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÁËÉÌÏÕ 45

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου, θα πραγματοποιήσει την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στις 2 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00,  στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας.  

Η παρουσία σας θα είναι μεγάλη τιμή για το προσωπικό της Υπηρεσίας μας.

 

Ο   Διοικητής
Χριστόφορος Κ. Μπόκας
Ανιπύραρχος