Μαχαιράς Ξηρομέρου: Ο Ευνουχισμός (Μουνούχισμα) του Κριαριού!! (βίντεο)

Υπάρχει μια αποτρόπαια πράξη που εφαρμόζεται στα Κριάρια ακόμα και σήμερα: ο ευνουχισμός.
Το μουνούχισμα, ο ευνουχισμός ή τσοκάνισμα αποβλέπει στη στείρωση του ευνουχούμενου αρσενικού ζώου (Κριαριού) και αυτό το πετυχαίνουν με την αποσύνδεση των όρχεων αυτού από το υπόλοιπο γεννητικό σύστημα του ζώου….. Μετά το Μουνούχισμα οι αποκοπέντες όρχεις παραμένουν πάνω στο ζώο, όπου ατροφούν, κι έτσι το Κριάρι γίνεται στείρο….  

ΒΙΝΤΕΟ: Χριστόδουλος Κουβέλης

xiromeronews.blogspot.gr