Πρώτο θέμα της συνεδρίασης της Συγκλήτου η Χωροθέτηση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου

 

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση της Συγκλήτου»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθ. 61 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, που θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ ακριβώς στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (Α’ κτίριο Διοίκησης), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της συνημμένης Ημερήσιας Διάταξης.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη, να ενημερώσουν
τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση που
για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παραστούν στη Συνεδρίαση.

Έκτακτη Συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2015
Αριθμός Συνεδρίασης: 61
Ώρα Συνεδρίασης: 9.00 π.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Χωροθέτηση Τμημάτων του Αγρινίου.
2. Συνεργασία Πανεπιστημίου Πατρών με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
3. Επικαιροποίηση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του Ιδρύματος.
4. Τροποποίηση της απόφασης της υπ΄αριθ. 52/5.3.2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του «δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης για την ηλεκτροδότηση του Νέου Κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών – Έργο “ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)” – ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ » (αρ. διακ. 8/14)
5. Συγκρότηση Επιτροπής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
6. Αντικατάσταση του Διευθυντή και του Συντονιστή ενεργειών Κατάρτισης του Κ.Δ.Β.Μ. 2 (ΚΕΚ) του Ιδρύματος
7. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις
8. Ανακοινώσεις

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ