Στην Αλεξανδρούπολη για τα απορρίμματα ο Γ.Παπαναστασίου και δήμαρχοι της Αιτωλοακαρνανίας

Ρεαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις γεωγραφικές και πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής της χώρας, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αναζητούν οι δήμαρχοι όλης της χώρας, οι οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες του διήμερου ειδικού θεματικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ με θέμα ««Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο ρόλος των Ο.Τ.Α – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων» το οποίο πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη.