3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας: Πολιτισμός (Video)

Ομιλία: «Παρουσίαση Έργων Αποκατάστασης και Ανάδειξης στα Μνημεία της Αιτωλοακαρνανίας» Ολυμπία Βικάτου, Έφορο, Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας

Συντονισμός: Δημήτρης Παπαδάκης, Δημοσιογράφος Εφημερίδας «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»