Α.Σ.Ε.Π.: «Χαμός» με την προκήρυξη διορισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Βγήκαν οι προκηρύξεις διορισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο από τον ΑΣΕΠ – Δείτε πως κάνετε αίτηση και τις ημερομηνίες

Καταιγισμός προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ για διορισμούς και προσλήψεις στο Δημόσιο και σε φορείς πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο και Νοέμβριο και φαίνεται πως αυτό θα εξακολουθήσει να συμβαινει και τους επόμενους μήνες

Η νεότερη εξέλιξη που υπάρχει είναι η δημοσίευση των προκηρύξεων για τις 50 μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και το Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι θέσεις αυτές έχουν στρέψει τα βλέμματα χιλιάδων ενδιαφερόμενων που “τρέχουν” για να καταθέσουν τα χαρτιά τους.

Όπως θα δείτε και παρακάτω μεταξύ των ειδικοτήτων που ζητούνται είναι και Μηχανικοί, Καλλιτέχνες, Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ Ηλεκοτρονικών, Ψυκτικοί, Λιθογράφοι, Βιβλιοδέτες και άλλοι κλάδοι που οι αλήθεια είναι πως σε παρόμοιες προκηρύξεις δεν τους συναντάς

Ποιες είναι ο ειδικότητες που προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ

 • ΠΕ Καλλιτεχνών – Γλυπτών
 • ΠΕ Μηχανικών
 • ΠΕ Τεχνικών Εκδόσεων
 • ΤΕ Γραφικών Τεχνών
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΔΕ Βιβλιοδετών
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
 • ΔΕ Πιεστών – Λιθογράφων
 • ΔΕ Ψυκτικών

Πλήρωση 50 θέσεων προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τρεις (3) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ-ΓΛΥΠΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού) και ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι επτά (27) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ), ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ), ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ,ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού),ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού) και ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι (20) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ/ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ και ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

Προθεσμία αιτήσεων στις προκηρύξεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε εδώ ολόκληρη η προκήρυξη.
alfavita.gr