Αγρίνιο: Στη Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας η Αντωνία Σκιαδά

Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γιώργου Παπαναστασίου, η κυρία Αντωνία Σκιαδά, θα τελεί χρέη αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων των Ο.Τ.Α Α’ βαθμού.

Ακολουθεί η απόφαση: