Αγρίνιο: Φιλοτεχνήθηκε η φωτογραφία των αδελφών Παπαστράτου

Στην ανατολική θύρα του προαυλίου των Παπαστρατείων Εκπαιδευτηρίων στο Αγρίνιο φιλοτεχνήθηκε με ένα έξυπνο τρόπο η φωτογραφία των αδελφών Παπαστράτου οι οποίοι υπήρξαν οι μεγάλοι ευεργέτες της πόλης.

Μεταξύ των πολλών και σημαντικών ευεργεσιών ήταν και η δημιουργία σχολικού συγκροτήματος που σήμερα περιλαμβάνει δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο.

Μεταξύ των άλλων οι αδελφοί Παπαστράτου στη δεκαετία του 1930 κατέθεσαν πολεοδομικό σχέδιο για την πόλη του Αγρινίου που εκπόνησαν Γερμανοί αρχιτέκτονες. Δεν εφαρμόστηκε όμως γιατί οι τότε στενοκέφαλοι προύχοντες δεν το αποδέχτηκαν και δυστυχώς το  Αγρίνιο πολεοδομικά έχει σήμερα αυτή την εικόνα…

Γιάννης Γιαννακόπουλος