Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε δημοτικές οδούς της πόλης του Αγρινίου, για την ασφαλή διεξαγωγή της παρελάσεως, κατά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.»

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας   υπόψη:

  1. Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, του Δήμου Αγρινίου.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Κ.Ο.Κ, που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999) .
  3. Η από 26/10/2020 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου μέσω τηλεμοιοτυπίας .

 

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην πόλη του Αγρινίου, κατά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων την 28/10/2020 από ώρα 08.00′ μέχρι 12.00′ ώρα, στις παρακάτω ενταύθα δημοτικές οδούς, προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου:

  • Σπύρου Τσικνιά και στο τμήμα αυτής από την οδό Ζ. Πηγής έως την πλατεία Ειρήνης και πέριξ πλατείας Μ. Δημάδη,
  • Ζωοδόχου Πηγής και στο τμήμα αυτής από την οδό Σπ. Τσικνιά μέχρι την οδό Σουλίου.

Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων δημοτικών οδών.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα , των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Eπικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης η 08.00΄ ώρα της 28/10/2020.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλόμενων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.