Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα τάξης για το Παναιτωλικός – Ατρόμητος

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του γηπέδου Παναιτωλικού, για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα της «Super League Interwetten», μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ που θα διεξαχθεί την 08/05/2021 και ώρα 19.30΄, στο γήπεδο του Παναιτωλικού».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57/23-3-1999) και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του  αγώνα.
Το υπ’ αριθ. 1003/2/17 από 31/08/2019 σχέδιό μας.
Την υπ’ αριθ. 6313/21/890645 από 01/05/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων, από 15.30΄ έως 22.30΄ ώρα της 08/05/2021, στις ενταύθα δημοτικές οδούς: Δ. Σταϊκου (στο τμήμα από την συμβολή της με την οδό Προυσιωτίσσης, έως τη διασταύρωση αυτής με την οδό Ι. Ρίτσου), Βλοχού, Νικηταρά, Προυσιωτίσσης (από Βλαχοπούλου μέχρι Βλαχερνών), Πλατείας Παναιτωλικού, χώρος διασταύρωσης οδών Βλοχού και Αχελώου και

2. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε όλες τις ανωτέρω δημοτικές οδούς, σε όλο το μήκος της οδού Αχελώου, καθώς και στην οδό Καζαντζάκη με κατεύθυνση από Διαμαντή προς Αχελώου, από 16.30΄ έως 22.30΄ ώρα της 08/05/2021, για να διεξαχθεί με ασφάλεια ο προαναφερόμενος ποδοσφαιρικός αγώνας.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Ισχύς της παρούσης ορίζεται από την 15.30΄ ώρα  έως την 22.30΄ ώρα της 08/05/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας  Αγρινίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

α) τα άρθρα 41Β, 41Γ, 41Δ & 41Ε του Ν. 2725/1999 (Α-121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα.

β)  τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 «Περί επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό »

γ) την υπ’ αριθ. 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β΄ -1780)

δ) την υπ’ αριθ. 37914 από 17-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1120) «Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.

ε) Υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 από 20/8/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ – 1801) «Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού».

στ) Υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237 από 20/8/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄-1802) «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων».

ζ) Υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/293442/17347/1642/362 από 23/10/2015 Οριστική βεβαίωση καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας και ονομαστικού εισιτηρίου στο Γήπεδο του Παναιτωλικού, έδρα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ., από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

η) To υπ’ αριθ. 5399 από 16/11/2020 έγγραφο της SUPER LEAGUE με το επισυναπτόμενο σε αυτό Νέο Πρωτόκολλο Υγιεινής και Ασφάλειας (Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Super League 1).

θ) Το υπ’ αριθ. 1003/2/18/18 – α΄ από 23/04/2021 έγγραφό μας (πρόσκληση για σύσκεψη).

ι) Τις απόψεις των εκπροσώπων: Δ.Α. Ακαρνανίας (Αστυνομικού Διευθυντή Δημήτριου ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ), Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (κ. ΜΠΑΡΠΑΓΙΑΝΝΗ Γεωργίου – υπεύθυνος ασφαλείας), SUPER LEAGUE (κ. ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ Νικολάου), Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (κ. ΠΕΤΡΟΥ Γεωργίου – υπεύθυνος ασφαλείας), Δ.Ε.Α.Β. (κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑ Κωνσταντίνου), όπως αυτές εκφράστηκαν στην πραγματοποιηθείσα με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, την 28/04/2021 και ώρα 12.00΄ και διατυπώθηκαν στο από 28/04/2021 Πρακτικό Σύσκεψης, εκπροσώπων αρμοδίων Υπηρεσιών & Φορέων.

Και

Αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης της παραπάνω αθλητικής συνάντησης, την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των αθλητικών αποστολών και των παραγόντων των δύο ομάδων και γενικά στην διαφύλαξη της δημόσιας τάξης πριν, κατά και μετά την τέλεση του υπόψη ποδοσφαιρικού αγώνα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ω  

 • Η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός (γηπεδούχος), δεν θα εκδώσει εισιτήρια για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αγώνα, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω (η) σχετικού.
 • Με μέριμνα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να καταγραφούν σε κατάσταση, όλοι οι δικαιούχοι που θα εισέλθουν στην αθλητική εγκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του ως άνω (η) σχετικού. Οι εν λόγω δικαιούχοι, να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο. 
 • Οι δημοσιογράφοι – εκπρόσωποι τύπου και οι φωτογράφοι για τη συγκεκριμένη αθλητική αναμέτρηση, να προσέλθουν στην αθλητική εγκατάσταση μεμονωμένα, να φέρουν ειδική διαπίστευση εισόδου, να περιλαμβάνονται σε ονομαστική λίστα, να ελεγχθούν, καταγραφούν και θερμομετρηθούν και να εισέλθουν από τη θύρα εισόδου των αθλητών, η οποία βρίσκεται επί της ενταύθα δημοτικής οδού Βλοχού.
 • Τα αγωνιστικά μέλη των ομάδων, οι προπονητές – βοηθοί αυτών και οι διαιτητές, να εισέλθουν από την θύρα 2 του γηπέδου του Παναιτωλικού, να μην υπερβαίνουν τον προκαθορισμένο αριθμό ανά ιδιότητα, ως εμφαίνεται στον προσαρτημένο Πίνακα ανθρωπίνου δυναμικού του ανωτέρω (η) σχετικού και να έχουν, πριν την έναρξη του αγώνα εξεταστεί με ειδικό μοριακό τεστ (real time RT-PCR).
 • Οι θεσμικοί παράγοντες (επίσημοι των δύο Π.Α.Ε.), οι διαχειριστές της αθλητικής εγκατάστασης, οι αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν εντός του γηπέδου του Παναιτωλικού και το λοιπό προσωπικό συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων, να εισέλθουν από τη θύρα V.I.P. του γηπέδου του Παναιτωλικού, αφού πρωτίστως, ελεγχθούν και θερμομετρηθούν, ως ορίζεται από τα νέα δεδομένα.
 • Ιατρικό ιστορικό σχετιζόμενο με τον «Covid–19» θα πρέπει να συμπληρώσουν οι αξιωματούχοι του αγώνα, το προσωπικό της εγκατάστασης, το προσωπικό των Π.Α.Ε., το προσωπικό όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διοργάνωση του αγώνα και γενικά όσοι πρόκειται να εισέλθουν στην εγκατάσταση. Ειδικά για όσους κινούνται στους χώρους των αποδυτηρίων και του αγωνιστικού χώρου, θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση. 
 • Να απαγορευθεί η είσοδος στο Γήπεδο του Παναιτωλικού, προσώπων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στην προβλεπόμενη ονομαστική κατάσταση, καθώς επίσης και σε όσους εξ’ αυτών βρίσκονται υπό την επήρεια μέθης ή ναρκωτικών ουσιών.
 • Οι αθλητικές αποστολές να προσέλθουν στο γήπεδο μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά της ώρας νωρίτερα από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης. Οι αποστολές των δύο ομάδων θα αναχωρήσουν, για και από το γήπεδο με δρομολόγιο, που θα καθορισθεί από τον Επικεφαλής όλων των μέτρων.
 • Τα λεωφορεία της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας, αμέσως μετά την αποβίβαση των αθλητών και των συνοδών τους, να αποχωρήσουν συνοδεία αστυνομικής δύναμης και να σταθμεύσουν σε ασφαλή χώρο που θα υποδειχθεί από τον Επικεφαλής όλων των μέτρων.
 • H θύρα V.I.P., η θύρα 2, καθώς και η θύρα εισόδου αθλητών του Γηπέδου Παναιτωλικού θα ανοίξουν την 17.30΄ ώρα της 08/05/2021.
 • Να πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους εισερχόμενους στην Θύρα V.I.P. δικαιούμενους φιλάθλους, ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά, κατοχή και χρήση εντός της εγκατάστασης, απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και να απομακρυνθούν τυχόν προσερχόμενοι, μη δικαιούμενοι, φίλαθλοι.
 •  Τη λειτουργία ενός (1) κυλικείου στην αθλητική εγκατάσταση που θα εξυπηρετεί σε μορφή «Take Away», χωρίς εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και θα προμηθεύει μόνο συσκευασμένα προϊόντα καθώς και νερά, καφέ, τσάι και άλλα αφεψήματα σε ποτήρια μιας χρήσης, σύμφωνα το άρθρο 49 του Κανονισμού Γηπέδων και Ασφαλείας και Προστασίας των Αγώνων της Ε.Π.Ο..
 • Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο οιουδήποτε δικαιούχου ατόμου, φέροντα πανό ή πλακάτ με προκλητικό, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό που περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο, με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να απομακρύνονται.
 • Με ευθύνη της οικείας διοργανώτριας αρχής να ενημερωθούν από τα μεγάφωνα άπαντες οι ευρισκόμενοι στην αθλητική εγκατάσταση πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης για την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας. 
 • Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο, την ημέρα του αγώνα, του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, πριν από την ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων.
 • Οι Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ και Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ να γνωστοποιήσουν έγκαιρα στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας στο email adakarnanias@astynomia.gr, επιπρόσθετα στοιχεία για:
  α. Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δύο ομάδων, ώρα αναχώρησης τους από αυτά, καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοματεπώνυμα –κινητό τηλέφωνο), την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασής τους στην Αθλητική εγκατάσταση.

β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων – υπευθύνων της, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας.

Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ:

α. Να προσλάβει – σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ΄ αριθ. 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων» και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41Δ του Ν. 2725/1999, ως αυτό προσετέθη με το άρθρο 5 του Ν. 3057/2002, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3262/2004 και τον Ν. 4049/2012, ικανό αριθμό και αναγκαίο προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας «Security», αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικά πιστοποιημένο για τη λήψη «Σ Υ Ν Η Θ Η» αστυνομικών μέτρων την ημέρα διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα, σύμφωνα με την αναλογία 1/200 και κατ’  ελάχιστο πέντε (5) άτομα προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, από 16:30΄ ώρα της 08/05/2021, σε συνάρτηση με τον βαθμό επικινδυνότητας του αγώνα, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, κατόπιν ειδικότερων οδηγιών – εντολών που θα τους παρασχεθούν από τους υπευθύνους, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 41Δ του Ν. 2725/1999, ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, τις θέσεις του προσωπικού και τη διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος προσωπικού, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου),στη Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.

– Επισημαίνεται ότι, τα καθήκοντα του προσωπικού ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) προβλέπονται στο άρθρο 41Δ, παρ. 12 & 13 του Νόμου 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και από τις διατάξεις του άρθρου 14.7.2, εδ. λα΄ της υπ’ αρίθ. 38404 της 18/26.8.2009 Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Πολιτισμού (ΦΕΚ 1780,τ.Β΄) «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας των αθλητικών εκδηλώσεων» και συγκεκριμένα:

– Ο έλεγχος για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων θεατών στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης γίνεται με σωματική έρευνα από μέλος του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας του ιδίου φύλου με τον θεατή. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, προσωπικό της οποίας παρίσταται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος θεατής, αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του, στην αθλητική εγκατάσταση.

– Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κ.Π.Δ., δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή.

β. Να παραμείνει ανοικτή η θύρα V.I.P. του γηπέδου και να διατηρηθούν ελεύθερες οι κλίμακες της συγκεκριμένης κερκίδας του γηπέδου, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα, για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων, λόγω έκτακτων γεγονότων. Να τοποθετηθεί προσωπικό ασφαλείας, σε κάθε εσωτερική πόρτα η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι κλειδωμένη, πλην όμως να ευρίσκεται άτομο εφοδιασμένο με το κλειδί της εκάστοτε πόρτας που είναι στα κάθετα κιγκλιδώματα του γηπέδου, καθώς και σε κάθε άλλη εσωτερική πόρτα που οδηγεί προς τον αγωνιστικό χώρο, για την εκκένωση του γηπέδου ή επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, εφόσον παραστεί ανάγκη.

γ. Να εξασφαλιστεί η παρουσία ασθενοφόρου ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος στο γήπεδο.

 • Κατά την προσέλευση της φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο του Παναιτωλικού θα παρευρίσκονται μέλη της Διοίκησης της Π.Α.Ε. Παναιτωλικού σε καίρια σημεία, για την διευκόλυνση του έργου της Αστυνομίας.
 • Αμφότερες οι διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε., να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους των, με κάθε πρόσφορο μέσο, το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
 • Με ευθύνη της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, να εξασφαλισθεί και να προσκομισθεί εγκαίρως στην Υπηρεσία μας, η άδεια τέλεσης του εν θέματι αγώνα, η οποία θα εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 • Με μέριμνα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός να καθαρισθεί ο χώρος του γηπέδου μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, από τυχόν πέτρες, ξύλα και λοιπά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη ή κάκωση της υγείας ανθρώπων.
 • Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρθρ. 41Γ, των παρ. 3 και 9 του αρθρ.41Δ και του αρθρ. 41Ζ του Ν. 2725/1999 , όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», του Ν. 4326/2015 «Περί επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό» και των διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας για τον περιορισμό  της διασποράς του κορωνοϊού «Covid – 19».
 • Η ισχύς της απόφασης, ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Ν. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής