Αγροτικά Ι.Ε.Κ.: Εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στα Ι.Ε.Κ. του ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν και Αίτηση Εγγραφής στο Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους έως και τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιείται η εγγραφή τους. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, αυτόματα θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν την παροχή δωρεάν Σίτισης και Στέγασης, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση (σίτισης – στέγασης) στο Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους. η παροχή δεν αφορά το Ι.Ε.Κ. Αττικής. Όλες οι αιτήσεις και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Ι.Ε.Κ. επιτυχίας.

Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το Ι.Ε.Κ. επιλογής τους, τόσο για το χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης Εγγραφής, όσο για τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το κάθε Ι.Ε.Κ. θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας όλων των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή του υποψηφίου. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή υποψηφίου ταυτόχρονα σε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε απευθυνθείτε στα Ι.Ε.Κ. του ΕΛ.Γ.Ο. – «Δήμητρα» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://iekelgo.com

Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στα Ι.Ε.Κ.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: «Market Pass»: 15 Σεπτεμβρίου ο επόμενος κύκλος αιτήσεων – Οι Δικαιούχοι