Αιτωλοακαρνανία: Πίστωση για επικαιροποίηση μελετών μεγάλων αρδευτικών έργων

Αρδευτικό έργο Σπολάιτας Δήμου Αγρινίου με έκταση δικτύων 7.300 στρ.

-Αρδευτικό έργο Σταμνάς-Αγίου Ηλία (Ζώνης 11Α Κάτω Αχελώου) με έκταση δικτύων 15.000στρ.

-Αρδευτικό έργο κοινότητας Ματσουκίου με έκταση δικτύων 2.600στρ.

Μελέτες, οι οποίες μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που βρίσκονταν ξεχασμένες στα συρτάρια γραφείων, εγκρίθηκε σήμερα από την οικονομική επιτροπή η πίστωση για την επικαιροποίησή τους με άμεσο στόχο να δώσουμε ζωή στον τόπο μας..

Θανάσης Μαυρομμάτης