Απάντηση σε συκοφαντίες μέλους Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου

Απάντηση σε συκοφαντίες μέλους Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου:

«Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να αθετήσουμε την υπόσχεση μας να μην απαντούμε σε ανακοινώσεις μεμονωμένων μελών του ΔΣ και επανερχόμαστε τονίζοντας ότι:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου θέλει τον Εμπορικό κόσμο της Πόλης μας Ενωμένο και δεν θα ασχοληθεί με προσωπικές πολιτικές και επιδιώξεις κανενός.

ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΕ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»