Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στις 22:30 στην πόλη του του Μεσολογγίου καθώς για περισσότερη από μια ώρα μεγάλο της τμήμα είχε «βυθιστεί» στο σκοτάδι εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο της Δ.Ε.Η.

Πάντως συνεχείς είναι οι αυξομειώσεις στην τάση του δικτύου με στιγμιαίες διακοπές που προφανώς και προκαλούν ζημιές σε οικιακές συσκευές.

messolonghinews.gr