Αυτό συμβαίνει σε ένα λεπτό στο Διαδίκτυο!

Τι συμβαίνει σε ένα λεπτό στο Διαδίκτυο; Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Περισσότερες από 1.300.000 βιντεοκλήσεις και φωνητικές κλήσεις πραγματοποιούνται κάθε εξήντα δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που αποτυπώνονται στο γράφημα

thebest.gr