Δ.Α.Ο.Κ. Αιτωλοακαρνανίας: Συμμετοχή σε πρόγραμμα για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους παραγωγούς για τη συμμέτοχή της σε πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με σκοπό την προστασία 5.000 ελαιόδεντρων από τον Δάκο της Ελιάς.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς μέσω μαζικής παγίδευσης, με τη χρήση παγίδων κλειστού τύπου προσέλκυσης και θανάτωσης.

Η μέθοδος της μαζικής παγίδευσης είναι μία εναλλακτική μέθοδος καταπολέμησης, η οποία μπορεί να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση του Δάκου.

Κύριο πλεονέκτημά της είναι ότι πρόκειται για μία μέθοδο φιλική προς το περιβάλλον, τον χρήστη και τον καταναλωτή.