Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου – Πρόεδρος ο Δημήτριος Νικάκης

Την 7/1/2022 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου, το οποίο πλέον απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Δημήτριος Νικάκης

Αντιπρόεδρος: Βασιλική Παπαχρήστου

Γεν. Γραμματέας: Πασιούλα Καρακώστα

Ταμίας: Παρασκευάς Τσίντζιρας

Μέλη: Ελένη Νταή

Γεώργιος Τσινιάς

Ιωάννης Τσάμης

Νικόλαος Κοτρότσος

Κυριακή Ραφαηλίδου