Σε διαδικασία δημοπράτησης η ενεργειακή αναβάθμιση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Έως και 250.000 ευρώ/έτος η μείωση στο συνολικό λειτουργικό κόστος

Ξεκίνησε από τις 19 Ιουνίου 2023 η διαδικασία δημοπράτησης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτιστοποίηση λειτουργίας των  υποδομών ύδρευσης και λυμάτων του Δήμου Ναυπακτίας», προϋπολογισμού 2,6 εκ ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ.

Το έργο αφορά αφενός στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., αφετέρου στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999 ΚW για τη βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Ζ. Χοχτούλας: «Σκοπός του έργου η διαφύλαξη του περιβάλλοντος»

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Ζαχαρία Χοχτούλα «σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου εξοικονόμηση στο νερό που θα συμβάλλει στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και στην προστασία των υδατικών χώρων της περιοχής».

Αναλυτικότερα, αυτό θα συμβεί με:

  • Τη λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις γεωτρήσεις του δικτύου ύδρευσης, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας με την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης ενσωμάτωσή τους στο κεντρικό σύστημα τηλε-ελέγχου και ελέγχου διαρροών δεξαμενών και δικτύων.
  • Την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 999 ΚW σε έκταση που πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, εκτάσεως 42 στρεμμάτων στην περιοχή Λούζες της Κοινότητας Βομβοκούς.

Δ. Κότσαλος: «Το λειτουργικό κόστος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα μειωθεί περίπου κατά 36% ετησίως»

Όπως σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΝ κ.Δημήτρης Κότσαλος: «Άμεση συνέπεια του σημαντικού αυτού έργου θα είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά 35% από Α.Π.Ε. και η μείωση του λειτουργικού κόστους ενέργειας κατά 21% ετησίως, που αντιστοιχεί σε 150.000 ευρώ ανά έτος.  Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το συνολικό λειτουργικό κόστος ενέργειας θα μειωθεί περίπου κατά 36% ετησίως (250.000 ευρώ ανά έτος)».

 

Διαβάστε επίσης: Θλίψη στον Αστακό για την απώλεια του Συνταγματάρχη εν Αποστρατεία Νικόλαου Μπίτα