Διαβούλευση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (Video – Photos)

Διαβούλευση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π., στην Πάτρα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό.

Η νέα Κ.Α.Π. αποτελεί το κεντρικό «εργαλείο» για τον μετασχηματισμό, τη σύγχρονη και βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς πυλώνες της οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας.

Και όλοι μαζί, καλούμαστε να μιλήσουμε για τον γεωργό, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα του 21ου αιώνα και όλοι μαζί, να φτιάξουμε το παζλ ενός αγροτικού τομέα που θα έχει πλέον μέγεθος και ποιότητα, αλλά και δυναμική εξωστρέφεια.

Σε αυτή την προσπάθεια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή για να ξεπεραστούν όλα τα συστημικά προβλήματα. Η γη και η θάλασσα αποτελούν τη διαχρονική βάση μας. Και το κλειδί που θα ξεκλειδώσουν το μέλλον μας.