Οι διευκρινίσεις της Ε.Π.Ο. για τις αδειοδοτήσεις

Η Διεύθυνση αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. προχώρησε σε διευκρινίσεις αναφορικά με το τι ισχύει για τον κανονισμό των αδειοδοτήσεων.

Στη διευκρινιστική δήλωση της Ε.Π.Ο. τονίζεται ότι οι ΠΑΕ που υποβιβάστηκαν πριν από την έναρξη της σεζόν 2016-2017 έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν νέα ΠΑΕ, η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας ΠΑΕ. Αντίθετα από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016/2017 και έπειτα σε περίπτωση που ΠΑΕ υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, τότε η νέα ΠΑΕ διαδέχεται την υπό εκκαθάριση ΠΑΕ και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ, σε ποσοστό 50%.

Επίσης, υπογραμμίζεται πως η διεύθυνση αδειοδότησης θα λάβει υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης τις οφειλές προς ποδοσφαιριστές, που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικες αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA.

Ακόμη επισημαίνεται πως σε καμία κατηγορία εγχώριας άδειας δεν προβλέπεται ποινή υποβιβασμού ή μη προβιβασμού σε περίπτωση μη αδειοδότησης.

Αναλυτικά η ενημέρωση με τις διευκρινίσεις της διεύθυνσης αδειοδότησης της Ε.Π.Ο.:

Κατόπιν καταχωρήσεων στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, οι οποίες προκαλούν σύγχυση στο φίλαθλο κοινό και δημιουργούν καχυποψία σε ένα ήδη βεβαρημένο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, η Διεύθυνση Αδειοδότησης προβαίνει στην κάτωθι ανακοίνωση

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Παραρτήματος Α’ του ΚΑΠ και σε συνδυασμό με την απόφαση στην υπ’ αριθμ. 24/2-9-2019 συνεδρίαση της Ε.E. της Ε.Π.Ο., με την οποία εναρμονίστηκε με το άρθρο 111 παρ. 4α του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 του Ν. 4605/2019, διευκρινίζεται ότι από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016/2017 και εντεύθεν σε περίπτωση που ΠΑΕ υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, τότε η νέα ΠΑΕ διαδέχεται την υπό εκκαθάριση ΠΑΕ και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ, σε ποσοστό 50%. Έτσι, οι υπό σύσταση/νεοσυσταθείσες ΠΑΕ ευθύνονται για οφειλές του άρθρου 4 του Παραρτήματος Α’ του ΚΑΠ στην περίπτωση που υποβιβάστηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση από την αγωνιστική περίοδο 2016/2017 και εντεύθεν. Συνεπώς, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας ΠΑΕ πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016/2017 μπορούν να ιδρύσουν νέα ΠΑΕ, η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας ΠΑΕ.

2. Ο κανονισμός αδειοδότησης εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ στις 18.12.2019. Για τον λόγο αυτό ορίστηκε νέα ημερομηνία, η 28η.02.2020, προκειμένου οι πιστωτές να γνωστοποιήσουν τις οφειλές στην Διεύθυνση Αδειοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη νεοσυσταθείσα με την πρόσφατη αναδιάρθρωση Football League (Γ’ Εθνική κατηγορία) και ισχύει μόνο για τις ΠΑΕ που θα προβιβαστούν στην Super League 2 και όχι για το σύνολο της κατηγορίας (βλ. Άρθρο 16, παρ. γ).

3. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης θα λάβει υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης τις οφειλές προς ποδοσφαιριστές, που εμπίπτουν στην υπό το παραπάνω (1) κατηγορία και έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικες αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων των Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA. Όπερ σημαίνει αποφάσεις ποδοσφαιρικών δικαστηρίων και όχι αστικών.

4. Σε καμία κατηγορία εγχώριας άδειας δεν προβλέπεται ποινή υποβιβασμού ή μη προβιβασμού σε περίπτωση μη αδειοδότησης. Οι ποινές καθορίζονται με σαφήνεια στα άρθρα 8β και 8γ όπως αποφασίστηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. κατόπιν προτάσεων των διοργανωτριών (Super League 1 και Super League 2).

5. Για τις ΠΑΕ που έχουν εκδοθεί τελεσίδικες και δεσμευτικές αποφάσεις της FIFA , τα καταλογισθέντα ποσά θεωρούνται οφειλόμενα και θα εξεταστούν υπό το πρίσμα του άρθρου 50 περί ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τέλος σύμφωνα με το Άρθρο 9, παρ. 12 του Κανονισμού Αδειοδότησης “η συμμετοχή σε αγώνες κατάταξης (playoffs) βασίζεται αποκλειστικά στα αγωνιστικά αποτελέσματα και δεν δύναται να συνδεθεί με την εξασφάλιση άδειας.

gazzetta.gr