Δημήτρης Τζιώλης στον Antenna Star 103.5: Ο Δ. Αγρινίου παρέχει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες (Hχητικό)

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών – G.I.S. του Δήμου Αγρινίου παρουσίασε, το πρωί της Τρίτης ,ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου Δημήτρης Τζιώλης ,στον Antenna Star 103.5 και στην εκπομπή «Με υπογραφή» του Σωκράτη Τσόμπου, όπου και φιλοξενήθηκε.

 Το G.I.S αποτελεί ένα πολύτιμο «εργαλείο» διαχείρισης, συστηματοποίησης και ενημέρωσης δεδομένων και έχει ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Αγρινίου έχει πλέον τη δυνατότητα της ολοκληρωμένης και συστηματικής παρακολούθησης της περιουσίας του, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει και να προστατέψει. Είναι ανάγκη πλέον το αστικό περιβάλλον να υπηρετείται από τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

 

.Ο κ. Τζιώλης ανέφερε ότι η λειτουργία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS του Δήμου Αγρινίου συντελεί στη συστηματοποιημένη οργάνωση της γεωγραφικής πληροφορίας, την αυτοματοποίηση μεγάλου όγκου πληροφοριών, τη δημιουργία μηχανισμών χωρικού προγραμματισμού και τη χρήση εργαλείων λήψης αποφάσεων με στόχο την ανάδειξη διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Το GIS του Δήμου Αγρινίου παρέχει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δήμου, που προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες υπηρεσίες «έξυπνης πόλης».

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου, καθώς και των διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τρίτων συστημάτων πληροφοριών και θα συντελεί στην:
Δημιουργία ενός «Ψηφιακού Δήμου» και μιας «Έξυπνης Πόλης»
Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ενίσχυση της Διαφάνειας και της αξιοπιστίας υπηρεσιών
Παροχή ευρείας προσβασιμότητας και διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών

 

Το σύνολο των υπηρεσιών του GIS του Δήμου Αγρινίου
ΠΥΛΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ελεύθερη πρόσβαση και λήψης δεδομένων
Χρήση ανοιχτών διαδικτυακών εφαρμογών και λογισμικών
Δεδομένα Σχεδίων Πόλεις
Όροι Δόμησης (Συντελεστής Δόμησης, Κάλυψη, Στοές κ.λ.π)
Πράξεις Εφαρμογής
Διοικητικές Αποφάσεις, ΦΕΚ και Αναλογικοί Χάρτες
Δεδομένα Οικισμών
Όρια Οικισμών
Όροι Δόμησης (Συντελεστής Δδόμησης, Κάλυψη, κ.λ.π)
Διοικητικές Αποφάσεις, ΦΕΚ και Αναλογικοί Χάρτες
Δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ (Ονομασία, Πληθυσμός, κ.λ.π.)
Δεδομένα Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Πόλεις
(Χρήσεις γης, Μέσος Συντελεστής Δόμησης, κ.λ.π.)
Διοικητικές Αποφάσεις, ΦΕΚ και Αναλογικοί Χάρτες
Δεδομένα Δασικών Χαρτών
Ανάρτηση Δασικών Χαρτών
Δεδομένα Αναδασμών – Διανομών
Όρια και Εμβαδά Γεωτεμάχιων
Διοικητικές Αποφάσεις, ΦΕΚ και Αναλογικοί Χάρτες
Δεδομένα Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Κτιρίων
Γεωμετρία και Περιγραφικά Στοιχεία
Διοικητικές Αποφάσεις, ΦΕΚ και Σχέδια Αποτυπώσεων
Δεδομένα Περιβάλλοντος
Δίκτυο NATURA
Περιοχές Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού
Λιμναία Υδάτινα Συστήματα Δήμου Αγρινίου
Κατάλογος Οριοθετημένων Ρεμάτων (Γεωμετρία, Αναλογικοί Χάρτες, κ.λ.π.)
Καθαριότητα (Θέσεις και Είδος κάδων)
Παρουσίαση Μελέτης Θορύβου της Πόλης του Αγρινίου
(Τιμές θορύβου Lden και Lnight)
Μητρώο Δέντρων (Θέση, είδος, κ.λ.π.)
Δεδομένα Πολιτικής Προστασίας
Χώροι καταφυγής και Καταυλισμού
Πυροσβεστικοί Κρουνοί
Σημεία Υδροληψίας
Εκκλησιαστικές Ενορίες
Δεδομένα Αθλητισμού και Χώρων Αναψυχής
Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Γήπεδα Αθλοπαιδιών
Αθλητικές Δραστηριότητες
Δεδομένα Παιδείας
Κατάλογος Σχολικών Κτιρίων (Θέσεις, Επιφάνειες, Άδειες Δόμησης, κ.λ.π.)
Δεδομένα Πρόνοιας
Κατάλογος Κτιρίων Πρόνοιας (Θέσεις, Επιφάνειες, Άδειες Δόμησης, κ.λ.π.)
Δεδομένα Κοιμητηρίων
Γεωμετρικές Αποτυπώσεις (Επιφάνειες, Συμβολαιογραφική Τεκμηρίωση, κ.λ.π.)
Δεδομένα Μεταφορών
Δεδομένα Αστικής Συγκοινωνίας Πόλης Αγρινίου (Στάσεις, Διαδρομές κ.λ.π.)
Δεδομένα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Ζώνες, Θέσεις, κ.λ.π.)
Ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Μοντέλου (Βασικές Είσοδοι, Βασικές Αρτηρίες, Συλλεκτήριες, κ.λ.π.)
Δεδομένα Αντικειμενικών Αξιών
Ζώνες Αντικειμενικών Αξιών 2018 και 2021 για τον Δήμο Αγρινίου
Δεδομένα Περιουσιολογίου
Εφαρμογή Διαχείρισης Περιουσιολογίου Δήμου Αγρινίου
Γεωμετρική Τεκμηρίωση (Γεωμετρίες, Επιφάνειες, Χρήσεις, Άδειες Δόμησης,ΚΑΕΚ, κ.λ.π.)
Συμβολαιογραφική Τεκμηρίωση (Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Πιστοποιητικά μεταγραφής, κ.λ.π.)
Κατάλογος Οδών και Ρεμάτων (Γεωμετρίες, Επιφάνειες, ΚΑΕΚ, κ.λ.π.)
ΚΑΕΚ Ιδιωτικών Ιδιοκτησιών του Δήμου Αγρινίου και
Κατάλογος Αδιάθετων Οικόπεδων της Πόλης του Αγρινίου (Γεωμετρία, Διοικητικές Αποφάσεις, κ.λ.π.)
Δεδομένα Δημόσιων Υπηρεσιών
Δημόσια Κτίρια (Γεωμετρίες, Επιφάνειες, Χρήσεις,ΚΑΕΚ, κ.λ.π.)
Δημοτικά Κτίρια (Γεωμετρίες, Επιφάνειες, Χρήσεις,ΚΑΕΚ, κ.λ.π.)
Υπηρεσίες Δήμου Αγρινίου (Γεωμετρίες, Επιφάνειες, Χρήσεις,ΚΑΕΚ, κ.λ.π.)
Δεδομένα Μελετών και Έργων
Κατάλογος Οριζοντιογραφίας έργων (Θέσεις, Σχέδια ψηφιακά και αναλογικά, κ.λ.π.)
Δεδομένα Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Κατάλογος Εγγειοβελτιωτικών Έργων Πεδιάδας Κάτω Αχελώου
Ζώνες Έργων
Κτηματολογικοί Πίνακες
Οριζοντιογραφίες έργων (αναλογικοί χάρτες)
Απαλλοτριώσεις
Δεδομένα Υποδομών
Στοιχεία ΔΕΥΑΑ
Δίκτυο Ύδρευσης της Πόλης του Αγρινίου (αντλιοστάσια, βάνες, αγωγοί, κ.λ.π.)
Στοιχεία Δεξαμενών Δήμου Αγρινίου
Σταθμοί Ηλεκτρικών Ποδηλάτων (Θέσεις, Αριθμός, κ.λ.π)
Ευρετήριων Οδών Πόλης Αγρινίου (Ονοματοθεσία, Διοικητικές Αποφάσεις, κ.λ.π.)
Οδικό Δίκτυο Δήμου Αγρινίου
Οδικό Δίκτυο ΔΜΕΟ ( Ονομασία, Κατάταξη, κ.λ.π.)
Οδικό Δημοτικό Δίκτυο (Μήκος, Άσφαλτος, Αγροτικός, κ.λ.π)
Οδοφωτισμός (Θέσεις Pillar, Στύλοι Ηλεκτροφωτισμού, κλ.π.)
Διοικητική Διαίρεση Δήμου Αγρινίου
Διοικητικά Όρια, Κοινότητες, Δημοτικές Ενότητες
Κατάλογος Διοικητικών Αποφάσεων

Ακούστε, αναλυτικά όλη τη συνέντευξη του κ. Τζιώλη στον Antenna Star 103.5: