Ο Δήμος Αγρινίου για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου

Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας  & Δημόσιας  Υγείας  του Δήμου   Αγρινίου   σας   ενημερώνουμε   ότι η   καταβολή στους δικαιούχους των Προνοιακών  επιδομάτων  για το   δίμηνο   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ –  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017  θα αρχίσει την ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2017.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ