Δήμος Ξηρομέρου: Live η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ζωντανή μετάδοση της διπλής (τακτικής + ειδικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 22 Φεβουαρίου 2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Τακτική Συνεδρίαση:

1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘ. 82/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής αυτού για άσκηση αιτήσεως ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) κατά του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας (Εισηγητής Δήμαρχος Ξηρομέρου).
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 107 Ν.4483/17) ΕΤΟΥΣ 2023. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).
4. Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ και του Δήμου Ξηρομέρου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Συντήρηση, σήμανση και ανάδειξη περιηγητικών διαδρομών στο Δήμο Ξηρομέρου” και ορισμός μελών στην κοινή Επιτροπή παρακολούθησης. (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου).
5. Γνωμοδότηση για 2η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση & Λειτουργία ΑΣΠΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW στη θέση ‘ΒΑΛΤΙ Α2’, Δημοτικής Ενότητας Ξηρομέρου, Δήμου Αστακού, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Φορέας έργου: ‘ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ’ με διακριτικό τίτλο: ‘S A ENERGY. (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάντζαρης Ελευθέριος).
6. Γνωμοδότηση για τη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 27,5 ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΥΡΟΥΠΑ” Δ.Ε ΑΛΥΖΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάντζαρης Ελευθέριος).
7. ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος).

Ειδική Συνεδρίαση:

1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ OIK. ΕΤΟΥΣ 2023.